Đoàn đánh giá cuối kỳ chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc khảo sát các mô hình giảm thiểu rác trên địa bàn TP Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

       Từ ngày 21/11 đến 24/11, Đoàn đánh giá cuối kỳ chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cùng Ban điều hành Dự án tổng hợp các nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn TP Dĩ An đã tiến hành đi khảo sát các mô hình và đánh giá kết quả dự án được triển khai tại 3 phường Dĩ An, Tân Bình và Đông Hòa.


Đoàn đánh giá làm việc trước khi đi thực tế


      Bằng việc đi thực tế, gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi với đối tượng tham gia dự án,  đoàn tập trung tìm hiểu, đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, tập huấn, thực trạng phân loại rác tại nguồn; việc hình thành và thực trạng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, các hoạt động tập huấn, truyền thông, việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; hoạt động của tổ thu mua rác tái chế; hoạt động của mô hình kinh tế tuần hòan tại trường tiểu học Tân Bình, trường tiểu học Đông Hòa.


Đoàn đánh giá đi khảo sát thực tế


      Các thông tin thu thập từ đợt khảo sát nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả dự án, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 12/2022./.


Duy Hội - Anh Toàn