Tập huấn sử dụng dịch vụ công quốc gia cho tổ công tác đề án 06/CP

Kinh tế - Đô thị

     Tổ công tác đề án 06 thuộc UBND TP Dĩ An vừa tổ chức hội nghị tập huấn dành cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện dịch vụ công và tham gia triển khai thực hiện đề án 06/CP, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn TP Dĩ An.


Hội nghị tập huấn sử dụng dịch vụ công quốc gia cho tổ công tác đề án 06/CP

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chủ trì hội nghị


     Tại hội nghị, đại diện công an TP Dĩ An đã giới thiệu về các nhiệm vụ Đề án 06/CP và các dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; Trung tâm thông tin truyền thông-  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương  hướng dẫn cán bộ công chức, thành viên tổ công tác đề án 06 và các phường, tổ công nghệ số cộng đồng các bước đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, cách nộp, tra cứu, quản lý hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến; Thống kê, lưu trữ, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến; Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.


Ông Bùi Hữu Phú - Chuyên viên tổ Công nghệ số cộng đồng, TT CNTT và Truyền thông tỉnh

báo cáo tại hội nghị


     Thông qua buổi tập huấn đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06 của thành phố, các phường, các tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, thực hiện thuần thục các thao tác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực thiết yếu theo đề án.


Minh Huyền - Anh Toàn