Thành phố Dĩ An đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2022

Kinh tế - Đô thị

       Sáng ngày 03/11, UBND thành phố đã họp thông qua tình hình KT-XH và QP - AN tháng 10/2022 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.


Thành phố họp thông qua tình hình KT-XH và QP-AN tháng 10/2022


      Trong tháng 10/2022, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ KT- VH-XH, QP-AN theo kế hoạch đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, lũy kế 10 tháng năm 2022 đã đạt giá trị tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị thương mại - dịch vụ ước thực hiện trên 99 ngàn 300 tỷ đồng, sản xuất công nghiệp đạt hơn 116 ngàn 300 tỷ đồng. Riêng số thu ngân sách đến nay đã vượt dự toán tỉnh giao và NQ HĐND thành phố thông qua với gần 3.000 tỷ đồng. Thành phố cũng tập trung các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công với trên 150 tỷ đồng, góp phần nâng tổng chi ngân sách của thành phố trong 10 tháng qua đạt gần 73% kế hoạch năm.


       Các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, lao động và việc làm cũng đạt nhiều kết quả ghi nhận …Tình hình QP-AN đảm bảo.


Ông Võ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi làm việc

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu kết luận 


      Trong tháng 11/2022, UBND thành phố tiếp tục quyết liệt và nổ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch để đạt kết quả cao nhất. Trong đó, chú trọng công tác thu chi ngân sách, tháo gỡ khó khăn để tăng vốn giải ngân cho đầu tư công, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng...Chuẩn bị báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hành động số 02 và 03 của Thành ủy về " Cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị TP đến năm 2030" và " Cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025". Thực hiện việc tổ chức khám sức khoẻ gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo ANTT-PCCC trên địa bàn...


Anh Toàn