TP Dĩ An sơ kết 6 tháng Đề án 06/CP

An ninh - Trật tự

       UBND TP Dĩ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đề án 06/CP về “ Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.


Đại biểu tham dự hội nghị


       Xác định tầm quan trọng của đề án, TP Dĩ An triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đề ra bám sát theo từng giai đoạn, đảm bảo đúng tiến độ của đề án. Thành phố đã tăng cường tuyên truyền đề án và 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án. Trong 6 tháng đầu năm 2022, TP Dĩ An đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.000 hồ sơ dịch công trực tuyến mức độ 3,4. Duy trì đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “ Đúng, đủ, sạch, sống” và cấp CCCD cho  công dân đến độ tuổi quy định. Công an thành phố đã thông báo đầy đủ 100% số định danh cá nhân cho công dân.  Công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu, hạ tầng, đường truyền được đảm bảo.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo


      Trong thời gian tới, TP Dĩ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thiết bị, dữ liệu. Tăng cường công tác thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư; Đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hồ sơ, thành lập các tổ chuyển đổi hóa cộng đồng…
Minh Huyền- Tuấn Anh