TP Dĩ An tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Văn hóa - Xã hội

      Sáng ngày 20/9, UBND TP Dĩ An tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho CBCC các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và CBCC UBND các phường.


       Hội nghị đã triển khai các nội dung gồm nhập liệu, trình duyệt, gửi, tổng hợp, đính chính, duyệt báo cáo, giúp CBCC thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo định kỳ các văn bản  theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.


Đại biểu tham dự tập huấn


       Cụ thể, là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính; báo cáo về tổ chức các cuộc họp; báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo; báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo. Ngoài ra, CBCC thành phố và các phường còn được hướng dẫn xử lý các vướng mắc, các lỗi thường gặp khi gửi văn bản trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

        Qua đó, nhằm giúp CBCC nắm vững kỹ năng, thao tác, quy trình gửi báo cáo, kịp thời gửi nhận các báo cáo trên hệ thống, xử lý hiệu quả các thông tin cần thiết phục vụ tốt cho công tác tại cơ quan, đơn vị cũng như công tác quản lý điều hành của UBND các cấp.


  Tuấn Anh