Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Thời sự - Chính trị

      Ngày 15/9, Thành ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn thành phố.

      Trước khi thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ-TW và Đề án 711 cùa Tỉnh ủy, tổng số cơ sở Đảng của thành phố là 54. Đảng bộ thành phố có 06 cơ quan khối Đảng với 42 biên chế; 06 tổ chức đoàn thể với 32 biên chế; có 12 phòng, ban, cơ quan và 07 đơn vị sự nghiệp, 02 Hội trực thuộc UBND thành phố với 230 biên chế; cán bộ, công chức, không chuyên trách theo định biên ở các phường là 312 người. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu công việc, thành phố và các phường đã hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế 99 trường hợp.


Đại biểu tham dự hội nghị


      Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Thành ủy Dĩ An đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản liên quan đến CB ĐV, CC-VC, NLĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết 18-NQ/TW; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.


Ông Hồ Hồng Minh - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy báo cáo tại hội nghị


      Theo đó, thành phố đã sắp xếp giảm một số vị trí việc làm, triển khai một số vị trí lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm thêm chức danh lãnh đạo ở cơ quan khác. Số lượng BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 Ủy viên, giảm 04 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Có 35 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 05 đại biểu so với nhiệm kỳ qua. Số lượng cấp phó các cơ quan MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội thành phố hiện còn 07 người, dự kiến sẽ còn 06 người theo kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ.

      Tại các phường đã tập trung kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQVN phường. Đến nay, các phường đã bổ sung đủ số lượng 02 Phó Chủ tịch UBND phường. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, đã bố trí một số khu phố có Bí thư/Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành khu phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố; bố trí 38/41 khu phố có 01 Phó khu phố, 03 khu phố còn lại không bố trí Phó khu phố.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị


      Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, khối Đảng - Đoàn thể đã giảm 12 biên chế; các cơ quan chuyên môn thành phố đã giảm 35 biên chế, cắt giảm 99 hợp đồng lao động. Các phường giảm 15 cán bộ chuyên trách, công chức và 40 người hoạt động không chuyên trách. Song song với tinh giảm biên chế, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tinh giảm được quan tâm thực hiện.


Ông Bùi Thanh Nhân - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị


      Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn. Trên cơ sở đó phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

        Phát biểu kết luận, ông Bùi Thanh Nhân – Bí thư Thành ủy Dĩ An nhấn mạnh, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề lớn, rất quan trọng với nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, phải xác định việc đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế sâu sắc góp phần vào sự phát triển của thành phố. Quá trình triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy phải làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thành phố sẽ kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm đảo bảo hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương.
                                                                                                          Hồng Nguyên – Tuấn Anh