Hội nghị trực tuyến Báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII

Thời sự - Chính trị

        Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII. Tại điểm cầu Thành uỷ Dĩ An, đồng chí Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP chủ trì cùng các đồng chí là báo cáo viên cấp thành phố tham dự hội nghị.


Điểm cầu trực tuyến TP Dĩ An


         Hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh về một số nội dung chính của hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, gồm: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh về một số nội dung chính


         Qua hội nghị, các đồng chí báo cáo viên từ Trung ương đến các địa phương được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về kết quả chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XIII, từ đó tiếp tục nghiên cứu, triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.
Quốc Dũng – Tuấn Anh