Thị xã Dĩ An- ngày 6/12- Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Thời sự - Chính trị

         Toàn Đảng bộ thị xã có 4 ngàn 520 đảng viên, sinh hoạt tại 54 chi, đảng bộ. Trong năm, thị ủy Dĩ An tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MT và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành các chương trình theo Nghị quyết BCH Đảng bộ thị xã. Tổ chức quán triệt, học tập các Kết luận, chuyên đề Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

          Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 BCH TW Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 17 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; Kỷ luật 19 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo…


Đại biểu tham dự hội nghị

Bà Nguyễn Minh Thủy - Trưởng BTC Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


 


          Công tác chính quyền tiếp tục được kiện toàn, kịp thời điều động, bổ nhiệm và luân chuyển, thi tuyển cán bộ quản lý các phòng ban chuyên môn. Vai trò quản lý điều hành của nhà nước có sự tập trung trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường giải tỏa…Trong năm 2018, sản xuất công nghiệp- thương mại- dịch vụ- nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ-với tổng giá trị thực hiện 156 ngàn 900 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 3 ngàn 598 tỷ đồng. Đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 415 tỷ đồng cho 23 công trình khởi công mới; 7 công trình chuyển tiếp và 5 công trình nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững…


Đại diện lãnh đạo tỉnh và thị xã trao quyết định phân công công tác


          Năm 2019, Thị ủy Dĩ An tiếp tục tiếp tục công tác lãnh chỉ đạo về chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra- giám sát; công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường đi cơ sở nắm bắt tâm tư, tình cảm, đời sống của người dân, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong chấp hành chủ trương giải tỏa, đền bù triển khai các công trình XDCB trên địa bàn..Thị xã triển khai lập đề án thành phố Dĩ An; triển khai xử lý ngập úng trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện đồng bộ cac giải pháp, nhiệm vụ về phát triển KTXH, QPAN năm 2019.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh