Thị ủy Dĩ An – ngày 7/12- Hội sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 về quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công

Thời sự - Chính trị

         Toàn thị xã hiện có 430 vị trí đất công với tổng diện tích 103,45ha, tăng 97 vị trí so với năm 2016. Phần lớn các diện tích đất đều được xác định ranh giới, cắm móc ngoài thực địa, tổ chức đo đạc bản vẽ và cập nhật trên bản đồ địa chính theo đúng quy định. Hiện nay đã có 8/13 vị trí đất công bị lấn chiếm được xử lý; thu hồi 7 ngàn m2 đất hết thời hạn cho thuê và hiện đang chuẩn bị thu hồi 8 ngàn m32 đất công đang cho thuê tại hai phường Đông Hòa và An Bình.

          Trong tồng số 430 vị trí đất công, Thị xã đã xây dựng phương án khai thác, sử dụng 404 vị trí – đạt tỷ lệ 93,95%. Trong đó, có 85 vị trí xây dựng công viên với tổng diện tích 300 ngàn m2; bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa tại 29 dự án diện tích 32 ngàn 100m2..Hiện còn 26 vị trí đất công với diện tích 128 ngàn m2đang tiếp tục xây dựng phương án sử dụng..


Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


          Năm 2019, thị xã phấn đấu triển khai xây dựng 13 công viên và 2 tiểu cảnh tại các vị trí đất công tại các phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Bình An và Tân Bình. Theo đó, thị xã tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, phản biện của MT và các hội đoàn thể, nhân dân trong việc quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thị xã. Tổ chức cắm móc, đo đạc, thiết lập quản lý và có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất công; tăng cường trồng cây xanh tại các vị trí đất công tạo mảng xanh cho diện mạo đô thị địa phương. Việc quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KTXH của địa phương phát triển.      Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn không đúng mục đích. Cũng như tham mưu biện pháp huy động nguồn lực xã hội hóa trong khai thác quỹ đất công phục vụ lợi ích cộng đồng.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh