Thị xã Dĩ An- ngày 4 và 5/12- Hội nghị quán triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa 12

Thời sự - Chính trị

          Ông Ngô Hoàng Luân- Phó trưởng Ban nội chính tỉnh ủy Bình Dương đã giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; và Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"…


Đại biểu tham dự hội nghị


          Trong đó,  Quy định số 08 /TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" – quy định 8 điều mà CB, Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện trong công việc và cuộc sống..Bao gồm: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng CSVN; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Luôn thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn để đem lại hiệu quả cao; Sẳn sàng nhận nhiệm vụ và nổ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc trong nhân dân; Giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ; Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện trau dồi đạo đức CB-ĐV. Và nhất là nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ..

          Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 – đặc biệt là chuyên đề về Trách nhiệm nêu gương là dịp để mỗi CB-ĐV thị xã tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp, phấn đấu trở thành Người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên…suốt đời phục vụ nhân dân…


Hồng Nguyên - Tuấn Anh