Thị xã Dĩ An – ngày 21/11 – Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018

Thời sự - Chính trị

      Năm 2018- thị xã Dĩ An đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá với giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 89 ngàn 100 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017; giá trị thương mại- dịch vụ đạt 67 ngàn 700 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 3 ngàn 598 tỷ đổng- trong đó, có 4/11 khoản thu đạt và vượt dự toán từ 58% đến 125%.
Đại biểu tham dự hội nghị


 


     Trong năm, thị xã đã khởi công mới 23 công trình và đang triển khai 7 công trình chuyển tiếp; nghiệm thu hoàn thành 5 công trình- với tổng giá trị giải ngân 415 tỷ đồng. Thị xã tập trung công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Đã xử lý 6/11 điểm ngập nặng; 10/25 vị trí ngập nhẹ; lắp đặt 3 chốt đèn giao thông và hơn 800 trụ - biển cấm đỗ xe trên 50 tuyến đường của thị xã. Trên lĩnh vực xây dựng, thị xã đã cấp 4 ngàn giấy phép tăng 88 giấy so với năm 2017. Các mặt công tác trên lĩnh vực vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Tình hình ANCT-TT.ATXH được giữ vững.

     Năm 2019, thị xã tiếp tục tập trung các giải pháp xử lý hiệu quả những hạn chế, đồng thời, khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm lực phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đô thị địa phương. Với 4 nhóm giải pháp tập trung  trên các lĩnh vực KT-XH-QPAN. Trước mắt từ nay đến tết Nguyên Đán 2019, thực hiện tốt công tác chăm lo tết hộ nghèo- khó khăn, đối tượng chính sách; công nhân lao động;  bình ổn thị trường hàng hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn lành mạnh.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh