Thành phố Dĩ An triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục QPAN 2021

An ninh - Trật tự

        Thành phố Dĩ An vừa triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021. Dịp này đã có 12 tập thể, 17 cá nhân được UBND TP khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QPAN ninh năm 2020.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị


        Năm 2021 Hội đồng giáo dục QPAN thành phố và các phường tăng cường công tác giáo dục, cập nhật kiến thức QPAN cho các đối tượng theo phân cấp quản lý. Để nâng cao chất lượng công tác này, Thành phố thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, nội dung giáo án giảng dạy thu hút, sát với thực tế của địa phương.


Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


        Thành phố sẽ mở 2 lớp giáo dục, cập nhật kiến thức QPAN cho đối tượng 4 trong năm 2021. Các phường, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác này hướng tới các chức sắc tôn giáo, chủ doanh nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng, thanh niên công nhân, chủ nhà trọ…Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.
 Minh Huyền-Tuấn Anh