132 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

Văn hóa - Xã hội

         Sáng ngày 5/4, 132  quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đã tham dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021do Thành ủy Dĩ An tổ chứcĐại diện lãnh đạo TP, các phường và 132 quần chúng ưu tú tham dự lễ khai giảng        Trong thời gian từ ngày 5/4 – 8/4/2021, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển KT-XH của Đảng; vấn đề tăng cường quốc phòng- an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập quốc tế…Ông Hồ Hồng Minh - Thường vụ Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy phát biểu tại lễ khai giảng         Qua học tập giúp các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thiện bản thân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.Tuấn Anh