Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên ĐB Quốc Hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thời sự - Chính trị

       Từ ngày 30/3/2021-11/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố phối hợp  Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 ứng cử viên ĐB Quốc Hội khóa XV và 423 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cử tri Kp. Nhị Đồng 2 tham dự hội nghị


       Tại hội nghị, cử tri được thông tin về tiêu chuẩn của ĐB Quốc Hội và ĐB HĐND; những trường hợp không được ứng cử ĐB Quốc Hội và ĐB HĐND; tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Qua đó, cử tri trình bày ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân.

       Thông qua hội nghị này, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các phường có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để tổ chức hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tham gia ứng cử ĐB Quốc Hội và ĐB HĐND các cấp.

 


 

Hồng Nguyên – Tuấn Anh