HN trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Thời sự - Chính trị

     Sáng ngày 27/3, Ban Bí thư triệu tập Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dưới hình thức trực tuyến, đảng viên trên mọi miền Tổ quốc có cơ hội kết nối trực tiếp với Phòng họp Diên Hồng, nằm trong trung tâm Tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

     Theo chương trình, từ Diên Hồng - nơi những ngày qua đang diễn ra kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng trong vai trò báo cáo viên sẽ trực tiếp giới thiệu tới đảng viên trên cả nước những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội XIII.

Cụ thể:

 - Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”.

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

- Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sẽ giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII”.

- Ủy viên Bộ Chính trị Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”.

- Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Dĩ An


      Nội dung đồ sộ vậy, nhưng điểm mới, đặc biệt của hội nghị này lại nằm quy mô của nó: Có thể tới 1 triệu đảng viên trên cả nước tham dự, theo tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ trì công tác tổ chức Hội nghị.

      Quy mô này có được là nhờ kết quả của việc triển khai chính phủ điện tử nhiều năm nay tới cả hệ thống chính trị, mà riêng ngành tuyên giáo đã có thể kết nối trực tuyến từ Trung ương tới tất cả các Trung tâm Chính trị cấp huyện – cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị sát cơ sở nhất của Đảng.

      Tới Hội nghị có tính chất quán triệt nghị quyết này, phạm vị kết nối còn được mở rộng hơn nữa: Bất cứ trụ sở đảng bộ cấp xã nào mà có internet thì đều có quyền truy cập, kết nối với Phòng họp Diên Hồng ở trung tâm chính trị Ba Đình.

Trên hết cả, giá trị, hiệu quả hứa hẹn mang lại từ Hội nghị kéo dài hai ngày cuối tuần này mới là điều quan trọng.

      Lần đầu tiên, khoảng 1/5 đảng viên trên mọi miền Tổ quốc sẽ được tiếp nhận, giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng một cách trực tiếp nhất, từ những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước - những người mà trước đó đã chủ trì dự thảo các văn kiện cấu thành nên nên nghị quyết này. Như thế, nhận thức, hiểu biết đầy đủ, chính xác và thống nhất về Nghị quyết chắc chắn sẽ hơn hẳn cách làm truyền thống trước đây - đảng viên tiếp nhận gián tiếp
Quốc Dũng – Tuấn Anh