TP Dĩ An họp BCĐ QCDC quý I/2021

Thời sự - Chính trị

Thực hiện QCDC cơ sở, quý I/2021 các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở gắn với  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc thực hiện QCDC được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp và các phường.

Quý I năm nay, Bộ phận một cửa của UBND thành phố giải quyết hơn 13 ngàn 400 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ hoàn thành đúng hẹn và trước hạn đạt 99,3%. Bộ phận tiếp công dân đã tiếp 243 lượt, giải quyết 57/68 đơn thư thuộc thẩm quyền đạt 83,8%.TP Dĩ An họp BCĐ QCDC quý I/2021


Đối với các phường đã bê tông hóa, lắp đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước 8 tuyến đường, hoàn thành 3 công trình, khởi công xây dựng 2 công viên tiểu cảnh tại vị trí đất công phường Dĩ An.

Từ thành phố đến các phường bằng nhiều hình thức đã thông tin đến Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển KTXH của địa phương; tuyên truyền cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP  phát biểu chỉ đạo


Quý II/2021, BCĐ QCDC cơ sở thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch Covid-19;  phát huy vai trò dân chủ của người dân trong tham gia bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  phát động các phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị; gắn thực hiện QCDC cơ sở với phong trào XDĐSVH, thực hiện Chỉ thị 05/BCT; tăng cường phối hợp nâng cao hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"...


Hồng Nguyên - Bá Lộc