Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại thành phố Dĩ An.

Thời sự - Chính trị

     Sáng ngày 19/3 BTV Thành ủy Dĩ An tiếp đoàn công tác BTV Tỉnh ủy Bình Dương giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Xác định thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt việc thực hiện trong hệ thống chính trị. UBND thành phố và các phường, từng cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành các mô hình hiệu quả, thiết thực.


BTV Thành ủy Dĩ An tiếp đoàn công tác BTV Tỉnh ủy Bình Dương


    Đến nay, toàn thành phố có hơn 40 mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực về hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Phát huy trách nhiệm nêu gương, ý thức tự rèn luyện về đạo đức, lối sống của CBCC, đảng viên. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện CT 05 đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII.


Ông Bùi Thanh Nhân - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An phát biểu tại buổi làm việc


    Từ năm 2016 đến nay đã có 245 cá nhân, 64 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM được Thành ủy, UBND thành phố tuyên dương. 19 cá nhân, 08 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và 01 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Bà Trương Thị Bích Hạnh - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát


    Đoàn giám sát Ban thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận kết quả thực hiện CT 05 của thành phố Dĩ An. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện CT 05 của Bộ chính trị; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện các mô hình. Nhất là tuyên truyền những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình gương người tốt, việc tốt học và làm theo Bác. Phát huy vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCC, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện " nói đi đôi với làm".


Hồng Nguyên - Tuấn Anh