Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 63 người ứng cử ĐB HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thời sự - Chính trị

      Sáng ngày 17/3/2021 Ủy ban MTTQVN TP Dĩ An tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     Qua các bước quy trình hiệp thương lần thứ nhất, đến ngày 11/3/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN TP Dĩ An đã nhận 68 biên bản hội nghị của 51 cơ quan, đơn vị  giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND thành phố khóa XII. Có 2 đơn vị gửi văn bản đề nghị không tham gia do không có người ứng cử. Những người được giới thiệu ứng cử đều đạt sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác trên 50%.


Đại biểu tham dự hội nghị


     Tính đến 17h ngày 14/3/2021 Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp nhận và chuyển đến Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố 65 hồ sơ ứng cử, có 03 người được cơ quan giới thiệu ứng cử nhưng không nộp hồ sơ. Không có người tự ứng cử ĐB HĐND TP Dĩ An khóa XII.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Tp phát biểu tại hội nghị


     Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu tham dự tiến hành thảo luận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 63 người ứng cử ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Không đưa vào danh sách 02 người do không đảm bảo cơ cấu, thành phần quy định.

     Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ phối hợp Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các phường và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Thời gian từ ngày 21/3 - 13/4/2021.
Hồng Nguyên – Tuấn Anh