Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời sự - Chính trị

          Chiều ngày 01/3/2021, Ủy ban MTTQVN thành phố Dĩ An tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

           Qua Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND TP Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQVN thành phố dự kiến giới thiệu 70 ứng cử viên (ƯCV). Trong đó 6 ƯCV thuộc tổ chức chính trị; 19 ƯCV thuộc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; đơn vị vũ trang giới thiệu 02 ƯCV; cơ quan nhả nước 13 ƯCV; các cơ quan hành chính cấp dưới 14 ƯCV; đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế cùng giới thiệu 8 ƯCV.


Đại biểu tham dự hội nghị

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


          Việc giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND thành phố khóa XII được thực hiện theo ba bước. Bước một họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ÐB HĐND. Bước thứ hai, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐB HĐND. Bước ba là tiến hành hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND.

         Căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ÐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử gửi về Ủy ban bầu cử thành phố.


 Hồng Nguyên – Tuấn Anh