Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND TP Dĩ An khóa XII, NK 2021- 2026.

Thời sự - Chính trị

         Sáng ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQVN TP Dĩ An tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND TP Dĩ An khóa XII, NK 2021- 2026.
Đại biểu tham dự hội nghị


        Căn cứ vào số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp và số liệu dân số trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/10/2020 là 493.291 nhân khẩu. Theo đó, tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND thành phố tối đa được bầu trong nhiệm kỳ mới là 35 đại biểu. Dự kiến giới thiệu 70 ứng cử viên (ƯCV), trong đó 6 ƯCV thuộc tổ chức chính trị; 19 ƯCV thuộc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; đơn vị vũ trang giới thiệu 02 ƯCV; cơ quan nhà nước 13 ƯCV; các cơ quan hành chính cấp dưới 14 ƯCV; đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế cùng giới thiệu 8 ƯCV.


Ông Đào Quy Luật - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tp thông qua danh sách ứng cử viên

Ông Nguyễn Công Danh - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQ VN TP điều hành hội nghị

Đại biểu biểu quyết thống nhất  cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên


        Sau các bước Hiệp thương, số ƯCV chính thức ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 59 người. Trong đó có 21 đại biểu nữ tỷ lệ 35,6%, 9 đại biểu trẻ tỷ lệ 15,25%, 6 đại biểu ngoài Đảng tỷ lệ 10,16%, 23 đại biểu tái cử tỷ lệ 38,98%, tỷ lệ ứng cử là 1,69 lần số lượng cần bầu để bầu ra 35 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh