Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thời sự - Chính trị

             Sáng ngày 3/2 đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại điểm cầu TP Dĩ An có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; các Báo cáo viên và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.


             Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM đã thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: quá trình chuẩn bị (văn kiện, nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa mới, số lượng Đại biểu dự Đại hội) đến nội dung trình bày tại Đại hội.


Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII


             Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KTXH (2011 - 2020), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045, phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025...

             Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị khóa mới, bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được BCH Trung ương Đảng bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.


             Hồng Nguyên – Bá Lộc