Bình Dương họp trực tuyến triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời sự - Chính trị

       Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội toàn dân, chiều ngày 01/2/2021, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đến điểm cầu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

      Hội nghị đã tập trung những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản quy định thực hiện công tác bầu cử; Chỉ thị số 44/TU ngày 06/8/2020  của BTV Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo cuộc bầu cử; Chỉ thị 02 ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức cuộc bầu cử và Thông tri số 01 ngày 21/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn MTTQVN các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử.


Điểm cầu trực tuyến Tp Dĩ An 


      Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử tại địa phương; lãnh đạo bầu cử đủ số lượng đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Bảo đảm giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đủ tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý. Trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Hồng Nguyên - Tuấn Anh