14 cải tiến, sáng kiến tham gia hội thi “Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ” năm  2021

An ninh - Trật tự

      Sáng ngày 29 /1/2021, Ban CHQS  thành phố Dĩ An khai mạc hội thi “Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện lực lượng vũ trang thành phố” năm 2021.


Một số hình ảnh hội thi


       Ban CHQS các phường tham gia thi các nội dung giáo án huấn luyện, trưng bày mô hình học cụ, các cải tiến, sáng kiến. Năm nay, Ban tổ chức hội thi nhận được 14 sáng kiến, cải tiến tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.

       Hội thi “Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện” là bước chuẩn bị quan trọng để lực lượng vũ trang thành phố bước vào đợt huấn luyện mới năm 2021./.


 Minh Huyền - Tuấn Anh