Đảng ủy phường Dĩ An họp mặt kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thời sự - Chính trị

           Sáng ngày 27/01/2021 Đảng ủy phường Dĩ An tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và trao tặng huy hiệu 55 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 7 Đảng viên của phường.Lãnh đạo trao thiệp chúc mừng năm mới cho các đảng viên


          Năm 2020 Đảng ủy phường Dĩ An đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết, chương trình đề ra; đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ bộ phận  tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới. Công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, kiểm tra giám sát của Đảng được quan tâm. Các chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch. Trong đó, tổng thu ngân sách phường đạt 102,44%; sửa chữa 10/7 công trình đạt 142,85%.  Bà Ngô Ngọc Điệp – Phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố

trao huy hiệu đảng cho các đảng viên


        Năm 2021 Đảng ủy phường tập trung lãnh, chỉ đạo xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng đô thị phường xứng tầm là trung tâm của thành phố.


 Minh Huyền  - Bá Lộc