93 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I/2021

Thời sự - Chính trị

       Chiều ngày 27/1, Trung tâm Chính trị TP Dĩ An tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2021 với sự tham gia của 93 Đảng viên mới đến từ 20 chi Đảng bộ trực thuộc Thành ủy


93 học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học


       Từ ngày 18/1 - 27/1, các học viên đã được giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. …
Ông Hồ Hồng Minh - Thường vụ Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy và đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị TP trao giấy chứng nhận cho 10 học viên xuất sắc


       93 học viên đã đạt kết quả cao tại kì thi kết thúc khóa học, có 10 học viên xuất sắc được tuyên dương khen thưởng tại buổi lễ. Sau bổi dưỡng, từng Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tuấn Anh