Ban chỉ huy Quân sự thành phố Dĩ An phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021

An ninh - Trật tự

            Sáng ngày 14/1/2021 Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An tổ chức hội nghị Quân chính phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng. Nhân dịp này đã có 04 đồng chí vinh dự được tặng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng của Chủ tịch nước, tập thể BCH Quân sự thành phố được nhận cờ thi đua Quyết thắng của Bộ tư lệnh Quân khu 7. Ngoài ra 24 tập thể, 49 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác QSQP địa phương năm 2020.


Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận khen thưởng các cấp


           Với chủ đề “Đoàn kết mẫu mực, kỷ cương sáng tạo, thi đua quyết thắng”, năm 2021 BCH Quân sự thành phố Dĩ An tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác QSQP địa phương; nắm chắc địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH. Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, nâng cao tiềm lực, lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ.


Ông Lê Thành Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo


        Nhiệm vụ trong quý I/2021 là tập trung giữ vững ổn định ANCT, trật tự ATXH trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021.


Minh Huyền - Tuấn Anh