Ban Kinh tế xã hội HĐND TP Dĩ An giám sát tình hình mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm

Kinh tế - Đô thị

               Ban KTXH HĐND TP Dĩ An vừa tổ chức đoàn giám sát tình hình mua bán giết mổ gia súc, gia cầm tại 5 phường An Bình, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Đông Hòa và Dĩ An.


Hình ảnh đoàn làm việc tại các phường


              Nhìn chung, tình hình mua bán giết mổ gia súc gia cầm tại các phường chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, không giấy phép kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh do việc nuôi nhốt và thải chất thải trong quá trình giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.

              Do đó, các phường kiến nghị bố trí địa điểm phù hợp để đảm bảo công tác quản lý  trên lĩnh vực này, tăng cường phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.

              Đoàn giám sát Ban KTXH HĐND TP Dĩ An tiếp tục có buổi giám sát tại 2 phường còn lại là Bình An và Bình Thắng trên cơ sở ghi nhận thực tế để có đề xuất, kiến nghị UBND TP tăng cường các biện pháp lập lại trật tự trên lĩnh vực mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm./.


Duy Hội – Bá Lộc