Đảng ủy BCHQSTP Dĩ An tổ chức đối thoại dân chủ tháng 7/2020

An ninh - Trật tự

           Đảng ủy BCHQSTP Dĩ An vừa tổ chức đối thoại dân chủ tháng 7/2020 và sơ kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm nay.

          Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ tại buổi đối thoại đã có 8 lượt cán bộ chiến sỹ phản ánh, trình bày các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực về chính trị, về quân sự; về đời sống kinh tế. Các ý kiến phản ánh đã được lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự và các cơ quan đơn vị liên quan giải trình kịp thời, thỏa đáng.


Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chính trị và đối thoại dân chủ


          6 tháng đầu năm nay Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An đã quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Cụ thể thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, hoạt động chỉ huy,  thực hiện dân chủ của quân nhân, các tổ chức quần chúng. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang  thành phố vững mạnh toàn diện. Các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ Đảng viên tiến bộ vững chắc, luôn lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
Minh Huyền- Tuấn Anh