97 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới 2020

Thời sự - Chính trị

        Sáng ngày 20/7, 97 đảng viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở đã tham gia buổi Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới 2020.


Đại diện lãnh đạo thành phố và các học viên tham dự lễ khai giảng khóa học


         Từ ngày 20 đến 29/7, các học viên được  truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Qua đây, giúp cho các đảng viên mới nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tự phấn đấu, rèn luyện của từng đồng chí để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, các đảng viên còn được thông tin Khái quát lịch sử Đảng bộ Tp Dĩ An, tình hình và nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của thành phố. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ thi trắc nghiệm và vấn đáp, đây là cơ sở để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của mỗi Đảng viên.


Tuấn Anh