Công an thành phố Dĩ An tiếp nhận nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ

An ninh - Trật tự

          Qua 4 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm thu gom vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn, đến nay trên địa bàn thành phố Dĩ An đã có 20 người dân  tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  Ngoài ra công an thành phố đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng.


Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí

Những vũ khí, công cụ hỗ trợ người dân tự nguyện giao nộp được quản lý tại Công an TP


         Trước tình hình mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua mạng còn diễn biến phức tạp, công an thành phố Dĩ An tiếp tục triển khai các biện pháp kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi mua-bán-tàng trữ-sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời,  tăng cường  tuyên truyền, vận động và khen thưởng kịp thời những cá nhân tích cực tham gia giao nộp, cung cấp thông tin liên quan đến vũ khí- vật liệu nổ-công cụ hô trợ trên địa bàn./.


Minh Huyền- Tuấn Anh