BCHQSTP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÂN CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

An ninh - Trật tự

       Đảng ủy BCH Quân sự Tp Dĩ An vừa tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ Quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

       Theo đó,  BCH Quân sự Tp Dĩ An tiếp tục thực  hiện các đề án gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị  và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quốc phòng – an ninh;  nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giáo dục các lực lượng, thực hiện tốt các cuộc vận động của Bộ CHQS Tỉnh và quân khu.


Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Thành Tài  - Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


       BCHQSTP sẽ phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng, 3 lớp cập nhật  kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác là công nhân, chủ nhà trọ, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chức việc trong các tôn giáo, học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt đăng ký, quản lý tạo nguồn, nâng cao chất lượng dự bị động viên tập trung huấn luyện đạt 98% trở lên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng dân quân tự vệ, kiện toàn BCH Quân sự các phường. Chú trọng xây dựng các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2020 thành phố Dĩ An được Quân khu chọn làm điểm trong công tác tuyển quân, từ nay đến cuối năm BCHQS thành phố và các phường sẽ tiếp tục tổ chức chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tạo nguồn đảng viên nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang địa phương. Đa dạng hóa các hoạt động dân vận, công tác quần chúng…


Minh Huyền- Tuấn Anh