BCH Quân sự Tp Dĩ An rút kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục quản lý tư tưởng.

An ninh - Trật tự

      Ban chỉ huy Quân sự thành phố Dĩ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và thực hiện Chỉ thị số 3039 của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu trong lực lượng vũ trang thành phố.

       6 tháng đầu năm 2020, cán bộ-chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố yên tâm công tác,  luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của địa phương, đơn vị. Không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Đại biểu tham dự hội nghị


       BCH Quân sự Tp Dĩ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ DQTV trong LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, luôn yên tâm công tác. 100% c cơ quan đơn vị và BCH Quân dự thành phố đạt “ đơn vị 3 nhất”, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện có hiệu quả các mô hình “ 5 chủ động trong công tác tư tưởng” “ chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”,        “ đơn vị 3 nhất”…


Minh Huyền- Tuấn Anh