Bế mạc kỳ họp lần thứ 12 HĐND Tp nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự - Chính trị

       Phiên làm việc chiều ngày 9/7, kỳ họp thứ 12 HĐND Tp Dĩ An (2016- 2021) tiếp tục thông qua các báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo của các ngành Tư pháp và báo cáo kết quả Thẩm tra của 2 Ban KTXH và Ban pháp chế đối với những nội dung trình lên kỳ họp của UBND Tp Dĩ An.

       Đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND Tp làm rõ những giải pháp xử lý những vấn đề đại biểu thảo luận tại kỳ họp và nội dung cử tri quan tâm trên lĩnh vực đầu tư XDCB, CTĐT, thu ngân sách, việc giải quyết các kiến nghị cử tri vượt thẩm quyền của UBND Tp, công tác đảm bảo ATGT, cấp giấy CNQSDĐ tại một số KDC..vv..


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND điều hành phiên thảo luận


       Kỳ họp biểu quyết thông qua 11 nghị quyết gồm: nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Tp năm 2021; nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019...


Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kì họp


      Phát biểu bế mạc, bà Ngô Ngọc Điêp-Chủ tịch HĐND Tp yêu cầu những vấn đề đặt ra tại kỳ họp cần được các ngành, đơn vị liên quan tập trung xử lý hiệu quả, căn cơ, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH theo Nghị quyết HĐND năm 2020, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đảm bảo thu chi ngân sách, quan tâm chính sách an sinh xã hội, tăng cường giữ gìn ANTT.


Ông Lê Thành Tài - Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại kỳ họp


       Các đại biểu và tổ đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị các ngành, đơn vị xử lý theo thẩm quyền những nội dung đã đuôc thảo luận, thống nhất tại kỳ họp.


 Duy Hội- Tuấn Anh