Hội nghị BCH Đảng bộ Tp Dĩ An mở rộng lần thứ 24 khóa XI

Thời sự - Chính trị

          Ngày 2/7/2020, BCH Đảng bộ Tp Dĩ An tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 24 khóa XI đánh giá công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm. Đ/c Nguyễn Hoàng Thao-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo

               6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất CN và TMDV của Tp tăng so với cùng kỳ với tổng giá trị thực hiện đạt trên 110 ngàn tỷ đồng. Giá trị giải ngân các nguồn vốn đạt 45,67% với trên 162 tỷ đồng. Đến nay, Tp đã cấp 341/365 giấy CNQSDĐ tại 10 khu dân cư tự phát đã chỉnh trang. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Đại biểu tham dự hội nghị


            Tp tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển lãm thành tựu KT-XH-QPAN chào mừng Đại hội Đảng bộ Tp lần thứ XII (2020-2025).

            Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ..vv..6 tháng đầu năm, Thành ủy Dĩ An kết nạp 41 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay trong Tp là 5.067 đ/c. Đến nay 48/48 chi đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.


Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Đảm bảo nguồn thu, chi tiết kiệm, hợp lý;  bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng của địa phương; làm tốt công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị, tăng cường thanh tra, kiểm tra về TTXD-TTĐT. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đảng ở cấp cơ sở và chuẩn bị các bước, các khâu và điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Hồng Nguyên-Tuấn Anh