142 quần chúng ưu tú tham dự lớp cảm tình Đảng khóa I /2020

Thời sự - Chính trị

      Sáng ngày 29/6, Thành ủy Dĩ An đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Cảm tình Đảng khóa 1 năm 2020 cho 142 quần chúng ưu tú đến từ các Chi, đảng bộ trong Thành phố.


Các học viên tham dự lớp học


      Từ ngày 29/6 đến 3/7, các học viên được truyền đạt 5 nội dung chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Lịch sử ĐCSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ ĐCSVN; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN và 1 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ Thành phố.

       Qua đó, các học viên tích cực nghiên cứu những nội dung chuyên đề để có những nhận thức ban đầu về Đảng và nổ lực phấn đấu kết nạp vào Đảng.


Tuấn Anh