Ngày 25/6/2020-TT.HĐND Tp Dĩ An giám sát công tác quản lý nhà nước tại các KDC, Khu nhà ở trên địa bàn.

Thời sự - Chính trị

          Trên địa bàn Tp có 113 KDC, Khu nhà ở, tổng diện tích 864,8ha. Qua phối hợp với Thanh tra Tỉnh và thực hiện công tác kiểm tra của địa phương, Tp kiến nghị UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư 9 dự án, xem xét thu hồi 6 dự án và đề nghị thanh tra toàn diện về đất đai, xây dựng 16 dự án. Riêng Tp đã làm việc trực tiếp với chủ đầu tư  23 dự án chậm triển khai các hạng mục hạ tầng xã hội; yêu cầu 10 chủ đầu tư  khác nạo vét hố ga, sửa chữa hạ tầng xuống cấp.


HĐND Tp Dĩ An giám sát công tác quản lý nhà nước tại các KDC, Khu nhà ở trên địa bàn


         Hiện nay, Tp nhận bàn giao KDC TĐH, và hiện còn 7 dự án Tp đang kiểm tra hồ sơ pháp lý và hiện trạng đầu tư để xem xét tiếp quản.

         Kết luận buổi giám sát, bà Ngô Ngọc Điệp- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy-Chủ tịch HĐND Tp yêu cầu  UBND Tp tiếp tục tăng cường phối hợp và chủ động thanh-kiểm tra các KDC, Khu nhà ở để kịp thời xử lý các chủ đầu tư chưa hoặc chậm triển khai dự án theo đúng tiến độ, chưa chấp hành đúng các quy định PL về đất đai – xây dựng. Tính toán phương án tiếp nhận bàn giao các KDC, Khu nhà ở để thiết lập quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý ANTT, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng và cuộc sống của người dân ở các KDC, Khu nhà ở trên địa bàn.


Hồng Nguyên-Bá Lộc