Đại hội chi bộ Quản lý đô thị TP Dĩ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  

Thời sự - Chính trị

Tại Đại hội Chi bộ Quản lý đô thị Tp Dĩ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  có 18 đảng viên được triệu tập về dự đại hội. Đ/c Lê Tuấn Hiệp được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu cấp ủy khóa mới gồm 03 đ/c và bầu 03đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.


Đại hội chi bộ Quản lý đô thị TP Dĩ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2002-2025


Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Quản lý đô thị Tp Dĩ An đã lãnh chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực tham mưu: cấp phép xây dựng, cấp đổi số nhà, lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tham mưu nâng cấp đô thị đúng tiến độ, phối hợp thực hiện chỉnh trang KDC tự phát phù hợp quy hoạch; thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, thực hiện kế hoạch phòng chống ngập nước, qua đó, góp phần  từng bước cải tạo diện mạo đô thị Dĩ An theo hướng văn minh-hiện đại.


Đại hội tiến hành bỏ phiếu


Nhiệm kỳ mới, Chi bộ phấn đấu 95% đảng viên đạt chuẩn trình độ các chức danh đang đảm nhận, phát triển 3 đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm,  chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đại hội thành công tốt đẹp


Duy Hội-Bá Lộc