Ngày 23/6/2020-BCĐ QCDC Thành phố Dĩ An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thời sự - Chính trị

          BCĐ QCDC Thành phố Dĩ An tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở các loại hình: trong cơ quan, đơn vị nhà nước; trường học; doanh nghiệp. Trọng tâm là các nội dung của Pháp lệnh 34 về thực hiện QCDC cơ sở theo phương châm “ dân biết-dân bàn-dân làm và dân kiểm tra”.BCĐ QCDC Thành phố Dĩ An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


          Đồng thời, phối hợp các ngành tổ chức “ Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020”; thực hiện công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể Chính trị- Xã hội, giải quyết tốt tình hình dân nguyện, đơn thư-khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các công trình XDCB, các chương trình phát triển KT-XH của địa phương.Các ý kiến đóng góp trong buổi họp


          6 tháng đầu năm nay, Thành phố và các phường tổ chức 8 cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về dự án XDCB-CTĐT trên địa bàn; nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng bê tông hẻm tổ 5 đường Hà Huy Giáp, khu phố Đông B phường Đông Hòa. Các phường đã hòa giải thành 57/84 vụ việc được tiếp nhận, đạt tỷ lệ 55%; riêng các tổ hòa giải cơ sở là 67/88 vụ việc, đạt 84%.

          Việc thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị nhà nước; trường học; doanh nghiệp được triển khai đồng bộ và đạt những kết quả nhất định.


Hồng Nguyên-Bá Lộc