Thành ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình hành động số 06/TU ngày 11/7/2016 của Thị ủy Dĩ An ( nay là Thành ủy Dĩ An ) về phát triển đô thị Dĩ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Kinh tế - Đô thị

          Các cấp ủy Đảng - Chính quyền trên địa bàn Thành phố đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình phát triển đô thị phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của địa phương. Theo đó, năm 2017 Dĩ An hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị, đạt loại 3; năm 2019 hoàn thành nâng cấp đơn vị hành chính từ Thị xã lên Thành phố và đang tiếp tục rà soát, chấm điểm phân loại đô thị loại 2 theo Nghị quyết 1210/2016 của UBTVQH Khóa 13.

           Giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố thực hiện 165 danh mục đầu tư với tổng vốn trên 1 ngàn 370 tỷ đồng. Toàn Thành phố hiện có 113 dự án khu nhà ở, khu chung cư tổng diện tích 864ha và trên 66 ngàn căn nhà.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng với giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,5%, giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân 35%, tổng chi đầu tư XDCB, chỉnh trang đô thị đạt bình quân gần 476 tỷ đồng/năm.

          Với mật độ dân cư đông, đặt ra những áp lực về đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Theo đó, Thành phố Dĩ An tiếp tục các giải pháp  song hành vừa đầu tư mới vừa chỉnh trang để tạo sự thay đổi rõ nét hơn cho diện mạo, cảnh quan Thành phố; phát huy nguồn lực địa phương; vận dụng các điều kiện thuận lợi; tranh thủ sự quan tâm Trung ương, Tỉnh để triển khai các dự án, công trình xây dựng đô thị trên địa bàn.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh