HĐND thành phố Dĩ An giám sát kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại phường Tân Đông Hiệp

Kinh tế - Đô thị

         Ngày 7/5 HĐND Thành phố Dĩ An đã có buổi giám sát chuyên đề kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2016-2019 tại phường Tân Đông Hiệp ( TĐH).

           Có 7 khu phố, diện tích 1.396 ha, thời gian qua, phường TĐH  lồng ghép tuyên truyền các quy định nhà nước liên quan đến công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cùng các quy định Pháp luật của Nhà nước về đất đai, nhà ở, xây dựng. Đặc biệt là Nghị quyết số 35 của Thị ủy Dĩ An ( nay là Thành ủy Dĩ An) về chỉnh trang các KDC tự phát phù hợp quy hoạch. Tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến nhân dân về danh mục các dự án, công trình, chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm..và nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của phường đến năm 2020.


Đoàn giám sát làm việc tại Phường TĐH


          Qua đây, người dân khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện tốt thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và xin phép xây dựng theo quy định. Việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn giảm qua các năm.

           Dịp này, Đoàn giám sát HĐND Thành phố Dĩ An đề nghị Phường rà soát, kiểm tra chặt chẽ danh mục công trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm; Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất sai mục đích, không đảm bảo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang các khu dân cư tự phát phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở. Thường xuyên tuyên truyền các điều kiện được phép tách thửa theo Quyết định 28/2019 của UBDNDTỉnh Bình Dương để người dân không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu đất chưa đảm bảo hạ tầng thiết yếu, chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan theo quy định pháp luật đất đai..vv..


    Hồng Nguyên – Tuấn Anh