BCH Đảng bộ Thành phố Dĩ An đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Thời sự - Chính trị

           Theo đó, ý kiến của các Đại biểu đều thống nhất về bố cục, các đề mục và cách trình bày, chủ đề và phương châm của đại hội. Bên cạnh đó, cũng đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung như: Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình đột phá nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả đạt được cũng như những hạn chế; những yếu tố thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với quá trình phát triển của Tỉnh trong nhiệm kỳ tới…

          Đặc  biệt, các Đại biểu cũng bày tỏ phấn khởi về thành tựu của Tỉnh qua 5 năm thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ Tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật nhất là trên lĩnh vực phát triển Công nghiệp- Thương mại- Dịch vụ; thu hút đầu tư; Thu- chi ngân sách; Đầu tư công; việc thực hiện các chính sách Giảm nghèo – Việc làm..vv..
Các Đại biểu đóng góp ý kiến cho văn kiện tại Hội nghị


          Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh 2020-2025 nhằm phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ - đảng viên và nhân dân trong việc đề xuất, góp ý xây dựng nội dung văn kiện mang tính bao quát và thống nhất cao. Và những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của cán bộ- đảng viên và nhân dân là minh chứng về niềm tin với Đảng bộ, chính quyền Dĩ An trong quá trình kiến tạo Tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh