Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Thị xã Dĩ An triển khai nhiệm vụ quý 2/2020

Thời sự - Chính trị

          Quý I năm nay, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC )trên địa bàn thị xã đảm bảo, đồng bộ, hiệu quả từ các cấp ủy Đảng – chính quyền đến các cơ quan, đơn vị, trường học.

          UBND Thị xã tập trung công tác cải cách hành chính; thanh tra công vụ; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác và ý thức chấp hành Kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CBCC. Công khai niêm yết 240 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã; tổ chức Hội nghị phản biện phương án chuyển đổi công viên nước Dĩ An thành Quãng trường Trung tâm hành chính Dĩ An; tăng cường các hình thức, biện pháp nắm bắt dư luận xã hội, những nguyện vọng chính đáng – phù hợp quy định pháp luật trong nhân dân.

          Tại các  phường đã thông tin đến người dân chương trình, kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; họp dân lấy ý kiến thi công 6 tuyến đường và hệ thống thoát nước. Đã hòa giải thành 29 đơn thư tiếp nhận tại phường và 20 vụ việc tại các tổ hòa giải cơ sở.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Quý 2/2020, Ban chỉ đạo QCDC thị xã tiếp tục tập trung vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong tình hình dịch covid -19 đang diễn biến phức tạp, việc thực hiện QCDC gắn với công tác tuyên truyền, vận động – làm cho người dân biết và nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa để góp phần ngân chặn virus Covid-19 lan rộng trong cộng đồng.

          UBND thị xã tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị


          MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương. Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nội dung của QCDC ở cơ sở với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh