Thị ủy Dĩ An triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 2020

Thời sự - Chính trị

          Sáng ngày 4/3 Thị ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và ký kết thi đua năm 2020.

          Tại thời điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2019, toàn Đảng bộ thị xã có 49 tổ chức cơ sở Đảng với 4.928 đảng viên và 26 đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ thị xã. Trên cơ sở thẩm định toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và kết quả tự đánh giá của tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất mức xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2019. Theo đó, toàn Đảng bộ có 9 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20% so với tổng số cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 68,52%  với 36 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 12,96%.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Đối với 138 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được đánh giá chất lượng có 27 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 94 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 17 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ


Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị


          Về xếp loại chất lượng đảng viên, năm 2019 toàn Đảng bộ có 669 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 15,76% trên tổng số 4.238 Đảng viên được đánh giá, phân loại; 3.220 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 317 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 32 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,76% . Số Đảng viên còn lại không kiểm điểm, đánh giá, phân loại do được miễn sinh hoạt,  miễn công tác, Đảng viên mới kết nạp dưới 6 tháng.


Đại diện các Đảng bộ, Chi bộ kí giao ước thi đua 2020


          Kết quả xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp – đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 18/33 tập thể lãnh đạo thuộc cơ quan, đơn vị thị xã; 27/56 tập thể lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các phường và 14/35 cấp ủy cơ sở. Không có tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.

          Đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy – việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, chất lượng và có tổ chức lấy ý kiến của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lấy phiếu tín nhiệm  đối với từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.  Theo đó, kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý thị xã và cơ sở - có 45/ 119 đồng chí ở cấp thị xã và 16/44 đồng chí cấp phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về hoàn thành tốt nhiệm vụ có 100 đồng chí ở cả hai cấp thị xã và phường.


Lãnh đạo Thị ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2019


                Hội nghị đã thảo luận về công tác phát triển đảng viên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đề nghị  xem lại quy định kết quả phân loại người đứng đầu không cao hơn phân loại của tập thể hoặc chỉ có 20% cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là không tương xứng với kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như là chưa tạo động lực trong tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Thanh Nhân- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy Dĩ An yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc và các ban xây dựng đảng Thị ủy cần đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và công tác đảng viên; đồng thời tập trung chuẩn bị đầy đủ các nội dung, nhân sự để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh