Đại hội điểm Chi bộ Đoàn thể Thị xã Dĩ An lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thời sự - Chính trị

          Đây là ĐH điểm rút kinh nghiệm cho 37 chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã. Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ Đoàn thể nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí đáp. Đồng chí Nguyễn Hồng Gấm- Chủ tịch Hội LHPN thị xã tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ đoàn thể thị xã khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 12 nhiệm lỳ 2020-2025.


Đại biểu tham dự Đại hội


          Chi bộ Đoàn thể Thị xã là chi bộ ghép của 3 cơ quan gồm: Hội LHPN, Đoàn thanh niên và Hội nông dân thị xã với 17 đảng viên. Nhiệm kỳ XIV ( 2015-2020 ), chi bộ đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu- bao gồm: 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chuyên đề, nghe báo cáo thời sự; phát triển 3 đảng viên mới - đạt 150% chỉ tiêu; 100% đảng viên đạt chuẩn trình độ chức danh đang đảm nhận; hàng năm, số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% - tăng 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc đạt từ 15% - 20%; 100% cơ quan, đơn vị trong Chi bộ đều đạt cơ quan an toàn về an ninh, trật tự và đơn vị văn hóa hàng năm; cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ; Chi bộ 5 năm liền được công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2/3 cơ quan trong chi bộ vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng III.


Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


          Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Đoàn thể thị xã lần thứ XV đề ra là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình mới, thu hút tập hợp đông đảo hội viên - đoàn viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới xây dựng phong trào vững mạnh góp phần xây dựng thành phố Dĩ An văn minh, hiện đại và nghĩa tình. 


BCH Chi bộ nhiệm kì 2020-2025 ra mắt Đại hội


          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Nhân- Tỉnh ủy viên- Bí thư thị ủy Dĩ An yêu cầu từng cơ quan chi bộ đoàn thể thị xã phát huy hiệu quả các mô hình sẳn có, tăng cường các giải pháp thu hút, tập hợp hội viên trong công nhân, lao động nhập cư; chú trọng cách làm mới trong thực hiện chỉ chị 05 chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII. Từng đảng viên trong chi bộ thật sự là những hạt nhân nồng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa chủ trương – Nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu – nhiệm vụ của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Hồng Nguyên – Tuấn Anh