Ban tuyên giáo Thị ủy triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020

Thời sự - Chính trị

          Với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, năm 2020 Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An chủ động tham mưu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt là sự kiện chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng- qua đó, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, định hướng dư luận trước những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên trang mạng xã hội. Đồng thời tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định về nêu gương của CBCC-ĐV, nhất là người đứng đầu.


Ông Bùi Hữu ToànPhó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


          Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Hữu Toàn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý các cấp tuyên giáo Thị xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai sâu rộng, đồng bộ các mặt công tác; tăng cường tuyên truyền phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Bà Ngô Ngọc Điệp- Phó bí thư Thường trực Thị ủy Dĩ An phát biểu chỉ đạo


          Bà Ngô Ngọc Điệp- Phó bí thư Thường trực Thị ủy Dĩ An yêu cầu ban Tuyên giáo Thị xã và các phường tập trung tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 12. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 90 năm truyền thống Đảng cộng sản Việt Nam. Nâng cao hơn nữa trong đấu tranh chống thông tin xấu, độc. Hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc và toàn diện các mặt công tác trên mặt trật tư tưởng.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh