Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020

Thời sự - Chính trị

          Dịp này đã có  52 tổ chức, cá nhân được khen thưởng qua 1 năm thực hiện công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở

          Điểm sáng là thị xã vận động xây dựng sữa chữa 3 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí 370 triệu đồng. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 434 triệu đồng, quỹ vì người nghèo hơn 781 triệu đồng. Các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, những hoàn cảnh đặc biêt khó khăn..đã nhận nguồn kinh phí từ ngân sách và đóng góp của các tổ chức, cá nhân hơn 7 tỷ đồng.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Các mô hình xây dựng nếp sống mới cũng thu hút sự tham gia tích cực của người dân. Đến nay, 7/7 phường của thị xã lắp 309 mắt camera ở các tuyến đường;  mô hình gốc học tập đã tặng 50 bộ bàn ghế và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; mô hình san sẻ yêu thương tương trợ cho các hoàn cảnh khó khăn; mô hình tiếp sức trẻ em đến trường..vv..


Ông Huỳnh Phú Quý - Phó Ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch UBMTTQ Thị xã - Trưởng Ban dân vận Thị ủy phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị


 


          Các ý kiến tại hội nghị cũng tập trung trao đổi những biện pháp, mô hình vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận của Đảng. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giữ gìn TTĐT, vệ sinh môi trường.


Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


          Thời gian tới, Khối vận Dĩ An tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động; củng cố đội ngũ cán bộ Dân vận trong tình hình sắp xếp cán bộ theo đề án tinh giản biên chế; triển khai cách làm mới trong trao đổi thông tin của hệ thống Dân vận từ thị xã đến các phường – qua đó, giải thích, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân...Công tác Dân vận sẽ theo từng chuyên đề cụ thể hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2; 90 năm ngày truyền thống Dân vận 15/10; chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh