Thị xã Dĩ An - Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự - Chính trị          Sau gần 2 ngày làm việc với sự tập trung- dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Dĩ An đã hoàn thành các nội dung chương trình.

          Kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2019  và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐND-UBND, báo cáo các ngành Tư pháp cùng các nội dung khác theo Luật định. Dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và chất vấn Phòng quản lý đô thị về công tác quản lý nhà nước về TTĐT – TTXD trên địa bàn.


Ông Lê Thành Tài - Chủ tịch UBND phát biểu tại kỳ họp


          Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh PCT.HĐND thị xã; Nghị quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Huy- giữ chức danh PCT.UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021; cùng các Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2020; kế hoạch đầu tư công, dự toán thu – chi ngân sách năm 2020, giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.


Ông Nguyễn Thanh Huy - được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND


           Phát biểu bế mạc, chủ tịch HĐND thị xã Dĩ An- bà Ngô Ngọc Điệp nhấn mạnh, với những kết quả đạt được tại Kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu HĐND trong phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thị xã; cũng như đã tập trung trí tuệ của các đại biểu trong thảo luận làm rõ những vấn đề trọng tâm về hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong thời gian tới. Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND thị xã đã thẳng thắn, nêu rõ vấn đề; đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT, lãnh đạo UBND thị xã  trả lời chất vấn làm rõ những phần việc còn hạn chế và có đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp


          Chủ tịch HĐND đề nghị sau kỳ họp này, các đại biểu nhanh chóng tiến hành việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, tạo không khí thi đua sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, tận dụng các thời cơ để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020.

 


 Hồng Nguyên – Tuấn Anh