Thị xã Dĩ An- ngày 17/11/2019- BCĐ QCDC đánh giá hoạt động năm 2019

Thời sự - Chính trị

          Với loại hình QCDC cơ sở theo pháp lệnh 34/2017 – thị xã thực hiện tốt các nội dung dân biết- dân bàn- dân làm và dân kiểm tra. Đã có 98.7% đại diện hộ gia đình cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Dĩ An; họp dân công khai dự án đường Trục chính Đông Tây, lấy ý kiến nhân dân về các dự án khu nhà ở, khu dân cư, dự án mở rộng đường giao thông tại địa phương. Trong năm, nhân dân thị xã đóng góp trên 3 tỷ 500 triệu đồng dặm vá, đầu tư mới 13 tuyến đường KDC, tổng chiều dài gần 2000m.

          Năm nay, tỷ lệ hòa giải thành ở các phường đạt 77,9% với 275 đơn, tại các khu phố là 81,7% với 134 vụ việc. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các phường giám sát 27 công trình, 13 cuộc hòa giải tranh chấp, khiếu nại của công dân, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri..vv..Ban chỉ đạo quy chế dân chủ đánh giá hoạt động năm 2019


          Trong ngành Giáo dục, công tác xã hội hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trên 3 ngàn 700 suất học bổng, trị giá hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Phòng GDĐT thị xã đã xét miễn – giảm học phí cho 146 học sinh thuộc gia đình nghèo, cận nghèo- kinh phí 174 triệu đồng.

          Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức doanh nghiệp việc thực hiện QCDC đảm bảo theo quy định, phát huy quyền và nghĩa vụ của CBCC-CV và CN, NLĐ tại đơn vị.

          Kết quả đáng ghi nhận là qua đẩy mạnh thực hiện mô hình “ chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và công tác giải quyết KNTC đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền. Năm nay, Bộ phận một cửa thị xã giải quyết 81 ngàn 300/ 83 ngàn 600 hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn 98,7%  - tăng 2,8% so với cùng kỳ.

          Năm 2020 tập trung nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Lễ công bố Dĩ An trở thành Thành phố trực thuộc Tỉnh..vv..Vì vậy, việc thực hiện QCDC trên địa bàn thị xã cần được quan tâm hơn, triển khai đồng bộ, hiệu quả từ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị...tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình “ chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; tập trung công tác giải quyết đơn thư KNTC, thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính và đưa ra dân bàn bạc, đóng góp ý kiến những nội dung dân được biết – dân bàn – dân giám sát và kiểm tra. Tổ chức các Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân trên các lĩnh vực: Công an, Y tế, Giáo dục, Môi trường, Đô thị và thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân”.


Hồng Nguyên – Bá Lộc