Đoàn kiểm tra thị ủy kiểm tra tình hình thực hiện công tác Dân vận tại phường Tân Bình

Thời sự - Chính trị

          Tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác Dân vận theo Kế hoạch 53/2017 của BTV Thị ủy Dĩ An tại phường Tân Bình, ông Nguyễn Công Danh- Trưởng Ban dân vận Thị ủy – trưởng đoàn Kiểm tra yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Dân vận chính quyền; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Dân vận địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH trên địa bàn.

          Là phường xa trung tâm Thị xã, Tân Bình phát huy thế mạnh của công tác Dân vận trong vận động nhân dân làm đường giao thông; chỉnh trang đô thị, tham gia phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Phường tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền qua việc công khai những nội dung dân biết- dân bàn, dân kiểm tra  và quyết định trực tiếp.  


Đoàn kiểm tra làm việc tại phường tân Bình


          Hiện nay,  phường có 1 ngàn 781 hộ kinh doanh cá thể; 130 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 4 tổ hợp tác với vốn đầu tư 800 triệu đồng. Phường đã vận động, di dời 53 hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của thị xã đạt 98,9%. Hàng năm, nhân dân đóng góp kinh phí trên dưới 1 tỷ đồng, bê tông – nhựa hóa các tuyến đường liên tổ, khu phố.

           Thời gian tới, phường Tân Bình tập trung vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tác phong ứng xử văn hóa; ý thức bảo vệ môi trường – nói không với rác thải nhựa- góp phần xây dựng đô thị Dĩ An văn minh, sạch đẹp. Đồng thời, tăng cường giải quyết hiệu quả các đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt mô hình dân vận khéo – góp phần tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương văn minh- giàu đẹp.
Hồng Nguyên – Tuấn Anh