Thị xã Dĩ An-Họp BCĐ QCDC 9 tháng đầu năm 2019

Thời sự - Chính trị

          Thực hiện QCDC, các ngành- đơn vị thị xã Dĩ An cụ thể hóa các mô hình, cách làm hướng về cơ sở để lắng nghe dân,  phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, HĐND và 2 Ban HĐND thị xã tổ chức 4 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: đầu tư công, việc quản lý – khai thác- sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học, công tác lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh phế liệu và tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm..UBND thị xã ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện mô hình “ chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; giải quyết 111 đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 90,2%

          Các loại hình QCDC cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007; QCDC trong cơ quan, đơn vị, trong ngành Giáo dục và tại Doanh nghiệp được tăng cường. Các phường đã vận động nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường liên tổ; tặng hơn 3 ngàn 700 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học- kinh phí hơn 1 tỷ 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.


Thành viên BCĐ tham dự cuộc họp


          Thành viên BCĐ QCDC thị xã cũng thảo luận, đóng góp các ý kiến nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC cơ sở trên các lĩnh vực giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân,  công tác phúc tra, chấm điểm QCDC năm 2019; việc công khai ngân sách ..vv..

          Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ quý 4/2019, bà Ngô Ngọc Điệp- Phó bí thư TT Thị ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC thị xã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần chú trọng hơn cách làm đưa việc thực hiện QCDC đi vào thực chất, để người dân hiểu và phát huy tốt quyền, nghĩa vụ công dân trong xây dựng, phát triển địa phương..Thông qua tổ chức tốt Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại với nhân dân; tiếp xúc cử tri; công tác Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng… Đồng thời, quan tâm lựa chọn mô hình, cách làm phù hợp với từng cơ quan, đơn vị - góp phần đảm bảo kết quả thực hiện QCDC trên địa bàn thị xã


Hồng Nguyên – Tuấn Anh